Ytteborg Bryggeri er meget fremgangsrikt.

Nytt bryggeri bygges i 1898. Det ligger på Foss i Thorvald Meyers gate 1 ved
Akerselven like ovenfor Sannerbrua. Det nye bryggeriets navn blir FOSS BRYGGERI.

Vannet fra Akerselven er renere her oppe ettersom de nedre delene av Akerselven er blitt industrialisert.


Den opprinnelige bygningen blir revet i 1960 årene. Rivingen kan skimtes i bakgrunnen:Historien om FOSS BRYGGERI
Forrige                                          Neste