Forløperen til FOSS BRYGGERI "Ytteborgs Aktie Bryggeri" grunnlegges i Kristiania i 1836 av N.J. Ytteborg.
Bryggeriet ligger i Hausmandsgaden 8-10-12

"Ja, Bayerøl som bare Ytteborg kan brygge, det flyter rundt i bekker til fattigmannens hygge."
...synger man i Kristiania i 1853Historien om FOSS BRYGGERI
Forrige                                          Neste