Hotel Continental - Flaggskipet i hotellnæringen

Som hovedstad huser Oslo mange nasjonale institusjoner. For eksempel ble Nationaltheatret bygd i 1899 ved hovedgata Karl Johans gate som nabo til Slottet, Universitetet og Stortinget. Som nærmeste nabo på vestsiden ble den første delen av Hotel Continental bygd i år 1900. Det var Foss bryggeri som investerte, og selskapet leide ut hotellet til ulike restauratører. De fleste gikk konkurs.

Fra starten var første etasje selve Theatercaféen, og i andre etasje var Theatercaféens Annen Etage. Dette var det opprinnelige navnet, derav navnet på dagens gourmetrestaurant: Annen Etage. Lenger oppe i etasjene var det hotell. I 1909 overtok familien Boman Hansen leieavtalen. Caroline Boman kom til Oslo fra Sverige og ble ansatt på Grand Hotel som kaldkokk. Der traff hun kelner Christian Hansen. De giftet seg, og sammen leide de Modum Bad og Sandefjord Bad og kjøpte Gladtvedt Hotel på Hønefoss før de kom til Continental, som de så kjøpte i 1913. Christian Boman Hansen døde i 1915, og Caroline drev hotellet videre alene.  I 1927 kom sønnen Arne til Norge fra Amerika med sin kone og datteren Ellen. Han drev hotellet sammen med sin mor Caroline. Arne Boman Hansen døde i 1953, og datteren Ellen overtok driften av hotellet sammen med sin mann Caspar Brochmann. Ellen Brochmann satte sitt personlige preg på hotellet i løpet av de neste 25 årene med omfattende ombygninger og moderniseringer. Hun ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden i 1989 for sin innsats i hotellbransjen.

I dag drives hotellet av fjerde generasjon i familien, Elisabeth Caroline Brochmann. Vi møter henne i dagligstuen på hotellet en novemberdag i 2000.

Hotellet har vært kjent for å knytte til seg dyktige fagfolk, og er etterspurt som lærebedrift med 42 kokklærlinger og 16 servitørlærlinger.

André Engh begynte som kokk i 1912 og ble kjøkkensjef i 1913. Han ble leder av den norske kokkstanden og stiftet blant annet Kokkenes Mesterlaug og Nordisk Kjøkkensjef Federation. Han ble disponent for Hotel Continental etter krigen og var knyttet til hotellet i hele 58 år!

Et hotell som skal være konkurransedyktig, må ha evnen til å fornye seg. Det gjelder både drift og investeringer. På Continental ble hotelldelen bygd kraftig ut i 1931. Den ubebygde delen av tomten ble bygd ut i 1953 med en lav trebygning som huset Paviljongen kafeteria, den første i landet. Den ble en kjempesuksess. I 1960 ble det bygd på med Tivoligrillen, og senere er det bygd om og modernisert nesten sammenhengende. Dermed er vi i dag et moderne og velutstyrt hotell. Fordi eierne alltid har vært villige til å investere i huset, har alt som har blitt igjen av penger, gått til å gjøre produktet bedre. Continental er nå et av de få privateide hotellene av denne størrelsen i Europa.

Continental er kanskje vel så kjent for restaurantene som for selve hotellet. Vanligvis er omsetningen i et fullservice byhotell 60 % i restaurantene og 40 % i hotelldelen av en slik bedrift. På Continental er hele 76 % av omsetningen i restaurantene. Dette er uhyre sjeldent også internasjonalt. Dermed er kjøkkenet det sentrale på Continental. Det var vanskelig å skulle erstatte André Engh. Men vi var heldige. Willy Wyssenbach kom til oss i 1957 og ble kjøkkensjef i 1963. Han forente sitt sveitsiske kjøkken med André Enghs franskinspirerte linje. Han var et unikum i norsk kjøkkenhistorie, og har på en måte satt intuisjon og følelser i system. Å kunne lede et så stort kjøkken og samtidig være en god kokk er ikke lett.

Ellers har vi hele tiden lagt vekt på å ha gode internasjonale forbindelser. Vi har lært opp flere av de norske kjøkkensjefene, blant andre Underthun, Stiansen og Jermstad. Kokklærlingene er en viktig faktor i det kvalitetsproduktet vi skal presentere. Vi lager det aller meste selv fra ferske råvarer. Vi har egen kjøttbod og eget konditori. Dermed får lærlingene allsidig praksis.

Servitørlærlingene får en god opplæring hos oss. De må være seks måneder på kjøkkenet, og de får en variert opplæring i servering. De får blant annet erfaring med tempoet og lydnivået i Theatercaféen, de lærer den fine serveringen i Annen Etage, og de lærer bankettservering i bankettavdelingen.

Mange av våre medarbeidere har vært hos oss helt siden de gikk i lære. For eksempel har konditormester og soussjef Hans Robert Bruun vært her i 35 år. I alt utfører de ansatte 350 årsverk, men mange arbeider deltid, slik at vi er omkring 480 personer i alt. Arbeidsmiljøet ved Continental er preget av stolthet blant de ansatte.

Det etableres stadig nye hoteller og restauranter, men Continental har beholdt sin posisjon fordi vi satser på service og kvalitet. Dette vet gjestene å sette pris på, og service og kvalitet rettferdiggjør høye priser.

Personlig service har alltid vært Continentals styrke. Vi har klart å gi de enkelte avdelingene sin personlige profil, og vi skal være best innenfor den typen tilbud som den enkelte avdeling representerer. Vår Theatercaféen skal ikke være som Annen Etage, og Lipp skal ikke være som de andre; det er viktig for oss.

Continental har også bygd opp et internasjonalt renommé. Vi er eneste Norske medlem av The Leading Hotels of the World, der kvalitetskravene er svært strenge. Det er bare ett hotell fra hvert av de skandinaviske landene som er medlem.

Tilbake til forrige sideCaroline Boman


Christian Hansen


Arne Boman Hansen
og datteren Ellen


Ellen Brochmann


Elisabeth Caroline

Brochmann


Theatercafeen


Theatersalen